Med lastebil med krokløft kan vi dekke de fleste behov for transport/forflytting av det meste en lastebil kan brukes til.

Vi har egne containere i forskjellige størrelser og til forskjellig behov:

  • 14 kubikk med automatlem, for transport av tyngre masse som grus, stein og lignende.
  • 22 kubikk med topp/sidehengslet baklem, for transport av korn, flis og lignende.
  • 30 kubikk med dører, for transport av rivningsavfall, søppel og annen volum-krevende masse

 

For transportbehov, ta direkte kontakt med:

Jon K. Ødegaard på tlf: +47 91 34 78 77